Objednávka

 - takto označené údaje sú povinné

Objednávka je záväzná objednávka prekladu doručených textov. Záverečným potvrdením objednávky súhlasíte, že poznáte a akceptujete náš cenník aj obchodné podmienky.

Z jazyka
Do jazyka
Termín vyhotovenia  ..
Súdne overenie- info

Úrady alebo iné inštitúcie od Vás niekedy môžu žiadať súdne overený preklad rodného listu či podobného dokumentu (niekedy sa môžete stretnúť aj s označením notársky preklad alebo preklad s okrúhlou pečiatkou). Takýto preklad vyhotovujú súdni prekladatelia.

Každý súdne overený preklad musí byť pripojený k svojej predlohe.

  1. Spojiť s neoverenou kópiou: Ak potrebujete preklad spojiť s neoverenou kópiou, označte prosím túto možnosť.
  2. Spojiť s originálom: Ak potrebujete preklad spojiť s originálom, označte prosím túto možnosť.
  3. Spojiť preklad s notársky overenou kópiou: Ak potrebujete preklad spojiť s notársky overenou kópiou, označte prosím túto možnosť. Môžeme Vám zabezpečiť aj notársky overenú kópiu.
Korektúra- info

Korektúra prekladu: Ak potrebujete preložiť dokument, ktorý je určený na uverejnenie alebo je dôležitý z iného dôvodu, odporúčame Vám vykonať korektúru. Korektor opätovne dôkladne prečíta preložený dokument a opraví prípadné preklepy a štylistické nedostatky.

Korektúra vlastného textu: Ak máte vlastný text, ktorý chcete prezentovať, a nie ste si úplne istí jeho jazykovou podobou, môžeme pre Vás zabezpečiť korektúru. Korektor text dôkladne prečíta a opraví prípadné preklepy a štylistické nedostatky.


required
required
Dokument na preklad- info

Ak je súbor väčší ako 20 Mb, použite službu ukladania dát, napr. http://www.uschovna.cz/, a do poznámky napíšte údaje potrebné na prevzatie súboru.
 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac