O spoločnosti

Naša spoločnosť PRESTO Services Slovakia, s. r. o. pôsobí na Slovensku od roku 2008, keď vznikla ako dcérsky podnik druhej najväčšej českej prekladateľskej a jazykovej agentúry PRESTO – PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s. r. o., ktorá má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti prekladov, tlmočenia a výučby jazykov. Na svojom začiatku pôsobenia  sme od svojej materskej spoločnosti veľa načerpali a prevzali veľa užitočných rád a skúseností v oblasti prekladateľských služieb. Počas našej existencie sme získali množstvo vlastných cenných skúseností a na slovenskom trhu s prekladmi sme úspešní (viac pozri referencie).

Naše služby zabezpečujeme formou sprostredkovania v spolupráci s viac ako 2 000 externými prekladateľmi a tlmočníkmi, medzi ktorých patria aj kvalitní a skúsení korektori, lektori, špecializovaní odborníci s CAT nástrojmi, odborníci na lokalizáciu, alebo DTP služby.

Organizáciu zabezpečujú naši kvalifikovaní projektoví manažéri. Administratívnu správu zákaziek pre Vás zabezpečia naši šikovní referenti, ktorí sa vždy snažia vyjsť v ústrety Vašim požiadavkám. Našim cieľom je predovšetkým kvalita, rýchlosť práce a individuálny a otvorený prístup ku klientom.

Na uspokojovanie rastúcich nárokov našich klientov využívame rôzne sofistikované nástroje, medzi ktoré patria napríklad CAT nástroje. Staráme sa o to, aby sme boli vždy informovaní o posledných novinkách v oblasti prekladov a aby sme mohli všetky inovácie účinne využiť v prospech našich spokojných klientov.

Našimi prednosťami sú:

Individuálny prístup a orientácia na zákazníka

Kladieme najväčší dôraz na požiadavky našich klientov, snažíme sa vychádzať im čo najviac v ústrety. Či už ide o termíny, alebo o výber prekladateľa a jeho špecializácie na určitú oblasť, o komplexnosť poskytovaných služieb a prianí našich klientov. Každú zákazku posudzujeme komplexne, aby sme ju mohli uskutočniť tým najlepším možným spôsobom. To nám umožňujú najmä široké skúsenosti a rešpekt voči zákazníkom. Dohodnuté termíny bezvýhradne dodržiavame a naši prekladatelia a korektori odovzdávajú prácu v tej najvyššej kvalite.

Rýchlosť a flexibilita

Naši skúsení prekladatelia dokážu preložiť aj rozsiahle texty v krátkych termínoch. V expresných termínoch dodáme do 3 dní 50 – 60 strán prekladu odborného textu vo výbornej kvalite. Umožňuje nám to najmä kvalitná a široká základňa prekladateľov a korektorov a skúsený manažment, ktorý sa o Vašu zákazku postará po stránke administratívnej a koordinačnej.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac