Korektúry

Naša spoločnosť pre Vás dokáže zabezpečiť rôzne typy korektúr. Ponúkame Vám jazykové korektúry slovenských textov. Tieto korektúry zahŕňajú jazykovú, gramatickú a typografickú korektúru.

Podľa Slovníka cudzích slov (1997, s. 941) typografia znamená: „1. odbor zahrnujúci sadzbu a kníhtlač 2. výtvarné a technické riešenie tlačoviny.“

Slovo typografia je odvodené od slov type (písmo) a graph (grafický), prenesene grafika textu.

Korektúra je samozrejme aj veľmi významnou súčasťou prekladov.

Korektúry sa zvyčajne vykonávajú na oficiálnych dokumentoch, úradných listinách a iných veľmi dôležitých dokumentoch.

Takáto korektúra spočíva v jazykovej a vecnej kontrole správnosti prekladu iným nezávislým prekladateľom alebo korektorom, ktorá ešte zvýši kvalitu prekladu.

V prípade, že je preklad určený do tlače, odporúčame Vám vykonať na preklade druhú tzv. predtlačovú korektúru. Predtlačová korektúra spočíva v opätovnom prekontrolovaní textu nezávislým korektorom, aby sa odstránili všetky i čo najmenšie nedostatky. Predtlačová korektúra sa zameriava aj na typografiu samotného textu, nie len na gramatickú správnosť prekladu.

V nasledujúcom prehľade vám opíšeme, aké varianty korektúr si môžete vybrať.

Všetky tieto služby ponúkame v kombinácii s prekladom, ale aj ako samostatnú službu.

Ponúkané služby v oblasti jazykovej korektúry:

  • jazyková korektúra slovenského jazyka (kontrola gramatiky a pravopisu len cieľového jazyka),
  • jazyková korektúra cudzieho jazyka (kontrola gramatiky a pravopisu len cieľového jazyka),
  • porovnávacia korektúra (významové porovnanie zdrojového a cieľového textu, kontrola gramatiky a pravopisu cieľového jazyka),
  • korektúra po sadzbe (pred tlačou).

Chcete si služby objednať alebo zaslať orientačnú kalkuláciu?
Vyberte jednu z možností. Ďakujeme


Potrebujete poradiť? Odošlite nám rýchly dotaz.

required
required
required
required
 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac