Kedy je potrebný súdne overený preklad?

Súdne overené preklady sú: dokumenty pre banky, školy, súdy, dokumenty týkajúce sa medzinárodného obchodného styku, firemné dokumenty pre úradné postupy, pre súdne pojednávania, dokumenty pre policajné orgány, ale aj vysvedčenie, plná moc, rodný list, úradné dokumenty alebo dokumenty s podpisom.

Preklady týchto dokumentov sa riadia zákonom. Dokument je pevnou súčasťou zložky súdneho prekladu vtedy, ak je dokument so zložkou spojený notárskym spôsobom – pečaťou. Táto zložka sa na účely, na aké je požadovaná, odovzdáva ako celok súdneho prekladu. Prekladaný dokument sa nemôže zo zložky vybrať, ani sa od nej oddeliť.

Ak teda o pôvodne prekladaný dokument (rodný list, vysvedčenie, sobášny list atď.) nechcete odovzdaním zložky súdneho prekladu na príslušné miesta nenávratne prísť, odporúčame, aby ste si ešte pred objednaním súdneho prekladu zaobstarali notársky overenú kópiu, tú poskytli na preloženie a originál si starostlivo uschovali!

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac