Začíname používať CAT nástroj MemSource

Dátum: 3.1.2014
Na základe starostlivého výberu a dlhodobého sledovania potrieb našich klientov Vám s potešením oznamujeme, že od januára 2014 začíname pracovať s CAT nástrojom MemSource. O jeho výhodách a vlastnostiach sa dočítate práve tu.

CAT nástroj (Computer-Assisted Translation/ Computer-Aided Translation tool) MemSource je software, ktorý slúži predovšetkým na zefektívnenie práce prekladateľa. Spomedzi moderných technológií na trhu, patrí MemSource medzi tie najlepšie a najprepracovanejšie. Jeho podstatou je vytváranie prekladovej pamäte, čo je vlastne databáza, do ktorej sa ukladajú segmenty (spravidla vety alebo časti viet), vďaka čomu ich prekladateľ môže znovu použiť pri ich opakovanom výskyte. Veľkou výhodou je, že systém neidentifikuje len úplne zhodné segmenty, ale aj také, ktoré sú veľmi podobné.

CAT nástroje nemajú nič spoločné so strojovým prekladom. Pri preklade prekladateľovi len pomáhajú, nezastupujú ho.

 Jednou z najväčších výhod použitia CAT nástroja je zabezpečenie konzistentnej terminológie a to aj v prípade objemných prekladov a projektov, na ktorých pracujú viacerí prekladatelia. V takomto prípade  CAT nástroj umožňuje prístup všetkým týmto prekladateľom do prekladovej pamäte. Takto sa dokážeme vyhnúť situácii, že jeden termín preložia viacerí prekladatelia rôzne, čím sa nielen že znižuje kvalita prekladu, ale rovnako sa tak znižuje aj jeho koherentnosť a zrozumiteľnosť.

Časovú úsporu prináša skutočnosť, že MemSource identifikuje zhodné a veľmi podobné segmenty a pri práci na preklade ich prekladateľovi ponúkne už preložené do cieľového jazyka. Termíny dodania sa ďalej skracujú tým, že je možné preklad rozdeliť medzi viacero prekladateľov bez zníženia kvality textu.

CAT nástroj ponúka veľké výhody aj pri expresných prekladoch, kedy prekladateľ nemá dostatok času na formátovanie dokumentu tak, aby zodpovedalo formátu zdrojového textu. Nakoľko MemSource podporuje vyše 20 rôznych formátov, starosť s formátovaním prekladateľovi odpadá. Program naformátuje text sám do formátu zdrojového textu. Podporované formáty sú: .doc, .docx, .rtf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .htm, .html, .properties, .tmx, .ttx, .xhtm, .xhtml, .xml, .dita, .ditamap, .xliff, .sdlxliff, .txt, .csv, .resx, .idml, .mif.

 Prekladovú pamäť, ktorá bola vytvorená pri preklade textu, je možné aplikovať aj pri budúcich prekladoch podobných dokumentov. Preto aj v prípade, že na preklade bude v budúcnosti pracovať iný prekladateľ, bude tento preklad zodpovedať predchádzajúcim prekladom.

 Nasadenie  CAT nástroja je ideálne pri technických textoch, normách, audítorských správach, účtovných dokumentoch, pri textoch s vyšším podielom opakovania, pri textoch, ktoré vyžadujú zachovanie konzistentnej terminológie a pod.

 Používanie MemSource považujeme za veľkú konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej Vám garantujeme vyššiu kvalitu prekladov, kratšie termíny dodania a dokonalé zachovanie layoutu a formátovania.

Zároveň s nasadením MemSource zavádzame aj nové štandardy pre kontrolu prekladov, ktoré nie sú spracované s použitím CAT nástroja. Pri kontrole sa zameriavame na významovú správnosť, úplnosť a rovnako aj na zachovanie formátovania a štylistiky a správnosť číselných údajov.

Rovnako zvyšujeme požiadavky na našich prekladateľov, ktorí musia spĺňať prísne kritéria na to, aby sa dostali do nášho tímu.

Rok 2014 sa preto u nás nesie v znamení zvýšenia kvality našich služieb. Neváhajte a využite výhody MemSource! Kontaktujte nás na so žiadosťou o preklad alebo cenovú kalkuláciu!

 http://www.presto-preklady.sk/sk/kontakty

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac