Technický preklad

Jedná sa o odborné preklady (viď pojem Odborný preklad) v oblasti techniky, ktorej vyhovujú prekladatelia z mnohoročnými skúsenosťami a predovšetkým s praxou v danej technickej oblasti. Technické preklady robíme do angličtiny a ďalších svetových jazykov. Jedná sa napr. o automobilový priemysel, strojárenstvo, elektrotechniku, stavebníctvo a pod. Najčastejšie prekladáme technické manuály, normy, návody na použitie, technické správy, inštrukcie a iné.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac