Lokalizácie internetových stránok

Preklady webových stránok sú mierne zložitejšie než preklady bežných dokumentov. Webové stránky môžu byť napísané v rôznych formátoch (napr. html, asp, php, xml) a záleží na klientovi v akom formáte stránky dodá. Prekladateľ má oproti bežnému prekladu sťaženú situáciu, pretože sa v texte horšie orientuje, nie je jasná štruktúra textu a text sa často stráca v záplave kódov. Preklad prebieha v špeciálnom editore a prekladateľ musí mať základné znalosti z oblasti tvorby webových stránok.

Lokalizácia je proces, v ktorom sa okrem prekladu dbá na dodržanie miestnych zvyklosti podľa zeme cieľového jazyka, ako je napríklad odborová terminológia. Lokalizácia sa tak snaží vyjsť maximálne v ústrety požiadavkám tamojšieho trhu, čo so sebou prináša požadovaný marketingový efekt.

V súčinnosti s našou materskou spoločnosťou sme Vám schopní zabezpečiť:

- komplexné zaistenie lokalizácie webovej prezentácie

- možnosť spracovania rôznych formátov, vrátane zasadenia textu do zdrojového kódu

- práce s rôznymi štruktúrami a formátmi webovej prezentácie

- grafické práce, retuše obrázkov a prepracovanie animácií

- lokalizácie všetkých typov internetových stránok

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac