Ako preklad zaplatiť?

Sumu za preklad je možné uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe vystaveného daňového dokladu. Ten vystavíme okamžite po vyhotovení zákazky. Zákazník je povinný uhradiť predpísanú sumu vrátane DPH v plnej výške a do dňa uvedeného na daňovom doklade, ktorý vystavil poskytovateľ. Pri omeškaní platby je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvné penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac