Revízia textu

Pod pojmom revízia textu rozumieme zanášanie zmien do už vyhotoveného prekladu. Jedná sa napríklad o situáciu, kde bola preložená zmluva protistrane, a tá s ňou v niektorom bode nesúhlasí a podáva protinávrhy. V už preloženej zmluve budú zmenené len tieto návrhy protistrany, nebude sa celá zmluva opätovne prekladať.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac