Simultánne tlmočenie

Pri tomto type tlmočenia hovorí tlmočník súčasne s rečníkom a tlmočí jeho prejav do cudzieho jazyka. Využíva sa predovšetkým pri tlmočení pre väčší počet ľudí, ktorí sa účastnia danej akcie. Prebieha buď za použitia techniky (tlmočenie kabínkové) alebo „šušotáže“ (tlmočník sedí priamo vedľa účastníka/ov tlmočenia).

Takýmto spôsobom počujú v sále účastníci rôzne prejavy zároveň - môžu si vybrať, či budú počúvať rečníka vo východiskovom jazyku (bez slúchadiel), alebo si nasadia slúchadlá, v ktorých budú počuť pretlmočený prejav.

Simultánne tlmočenie sa považuje za kráľovskú disciplínu v tomto odvetví a mnoho odborníkov má pred ním rešpekt. Malo by byť samozrejmé, že pri potrebe simultánneho tlmočenia sú prítomní minimálne dvaja tlmočníci, keďže sa treba mimoriadne koncentrovať a pri malom zaváhaní sú záujemcovia odrezaní od tlmočenia. Keďže sa tlmočí do mikrofónu a treba tlmočiť zároveň s prejavom rečníka, tlmočník by sa nemal ani napiť, ani si odkašľať. Práve z toho dôvodu sa obyčajne tlmočníci v simultánnom tlmočení pravidelne v kratších intervaloch striedajú. Vhodným intervalom je tridsať minút, predely sa však uskutočňujú prirodzene – napríklad pri výmene rečníka sa vymenia aj tlmočníci.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac