Preklad

Čo je to preklad?

Preklad je písomný prevod textu z jedného jazyka do druhého. Môže sa jednať o preklad – text umelecký, odborný, technický, náučný, administratívny, náboženský, návod na použitie prístroja a pod. Pri umeleckom preklade je dôležitý preklad nie len obsahu, ale taktiež aj estetických hodnôt textu a individuálneho štýlu autora. Pri ostatných druhov prekladu prevláda v drvivej väčšine  požiadavka na presnosť a zrozumiteľnosť.

Na rozdiel od tlmočníka nemusí byť prekladateľ rýchly, dôležitá je hlavne faktická správnosť a presnosť prekladu. To sa týka prekladateľov s dôrazom na vhodnú štylistickú hodnotu (napr. knihy, obchodne či marketingovo ladený text), tak na už vyššie uvedenú presnosť a správnosť prekladu (technické preklady, preklady v oblasti farmaceutického priemyslu, lekárstvo, a pod.).

Prekladateľ obvykle prekladá z cudzieho jazyka do svojho materinského jazyka. Na toto potrebuje nadpriemernú znalosť oboch jazykov, okrem toho aj znalosť lingvistiky, štylistiky, literárnej teórie a teórie prekladu.

Vedeckým skúmaním v oblasti prekladu (aj tlmočenie) sa zaoberá obor ktorý nazývame translatológia.

Druhy prekladov:

Nakoľko je najbežnejšou formou prekladu prevod medzi dvoma cudzími jazykmi, v zásade možno rozlišovať tri druhy prekladov (podľa Romana Jakobsona):

Interlinguálny, tj. medzijazykový – najznámejšia forma prekladu

Inraliguálny, tj. vnútrojazykový – prevod v rámci jedného jazyka – napr. modernizácia starého textu, ktorý by pre súčasného čitateľa tohto jazyka bol nezrozumiteľný. K týmto úpravám slúžia bežne využívaná súčasť prekladateľských služieb, ktorú nazývame korektúra.

Intersemiotický, tj. medziznakový – prevod medzi rôznymi znakovými systémami. Napríklad pri filmovej adaptácii románu.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac