Právny preklad

Právny preklad je preklad právne zameraných textov, ktoré v našej spoločnosti vyhotovujú len tí prekladatelia, ktorí perfektne ovládajú právnu terminológiu a sú špecialistami na tento obor. Pri prekladaní právnych textov je vždy riziko, že i malé odchýlene od východiskového textu môže niesť veľké následky, a preto u nás dbáme, aby každý právny preklad obsahoval správne termíny a správne slovné spojenia. Dôležité je tiež uvedomiť si, že pojmy právny a súdny preklad nie sú totožné. Viď pojem Súdny preklad.

Veľmi často prekladáme právne preklady do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny a ďalších svetových jazykov.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac