Overený preklad

Inštitút tzv. overeného prekladu využívame v prípade, keď chceme použiť určitý dokument v inej krajine, kde úradným jazykom nie je jazyk dokumentu. Jedná sa napríklad o živnostenské listy, plné moci, rodné a úmrtné listy, diplomy z vysokých škôl, výpisy z obchodného registra apod. Preklad spravidla vyhotovuje a overuje súdny prekladateľ, ktorý je do funkcie menovaný príslušným krajským súdom. Súdny prekladateľ spojí vyhotovený preklad s originálom alebo notársky overenou kópiou a pripojí svoj odtlačok pečiatky a prekladateľskú doložku. Tým sa v podstate podpisuje pod pravosť prekladu a zaručuje sa, že preložený text súhlasí s originálom. Overený preklad môžeme nazývať tiež ako súdny preklad, súdne overený preklad, preklad s pečiatkou, alebo úradný preklad.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac