Pravosť prekladu

Pre overenie pravosti prekladu slúži tzv. inštitút overeného alebo súdneho prekladu. Viď pojem Preklad overený. Tento inštitút slúži k overeniu, či preložený text plne zodpovedá originálu. Súdny tlmočníci (prekladatelia), ktorí sú pre túto činnosť určení, sú menovaní príslušným krajským súdom. Preklad je napevno zviazaný s originálom  a opatrený tlmočníckou (súdnou) doložkou a odtlačkom pečiatky súdneho tlmočníka (prekladateľa) Tím sa prekladateľ podpisuje za správnosť prekladu.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac