Korektúra rodeným hovoriacim

Rodený hovoriaci, ktorý spravidla vykonáva jazykové odborné i štylistické korektúry je osoba, ktorej rodným jazykom je cieľový jazyk prekladu. U korektora rodeného hovoriaceho je nutnosťou perfektná znalosť daného jazyka. Nestačí však aby korektor jazyk ovládal, musí taktiež dokonale poznať pravopis, mať cit pre správnu skladbu vety, používať správnu terminológiu – jednoducho musí byť expertom na daný jazyk. Korektúra rodeným hovoriacim a objednáva pri  prekladoch vysokej dôležitosti, ktoré sú určené k ďalšiemu šíreniu

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac