Jazyková korektúra

Jazyková korektúra je kontrola už preloženého textu zameriavajúca sa predovšetkým na pravopis, štylistiku, preklepy, jednotnosť terminológie a iné nedostatky. Korektúru vykonáva väčšinou rodený hovoriaci cieľového jazyka, ktorý má výborné znalosti pravopisu a predovšetkým cit pre právnu skladbu vety. Na rozdiel od odbornej korektúry nemusí mať korektor jazykové odborné znalosti v prekladanej oblasti, viď pojem Odborná korektúra.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac