Odborná korektúra

Odborná korektúra je kontrola už preloženého odborného textu zameriavajúceho sa predovšetkým na správnosť použitej terminológie. Jedným z hlavných cieľov odbornej korektúry je zhodnotenie textu z hľadiska jeho účelu použitia, tzn. či si i po preložení text zachoval zrozumiteľnosť a či sa môže použiť na rovnaký účel ako zdrojový text. Najčastejšie sa odborná korektúra vyžaduje pri prekladoch technických manuálov, keď je nevyhnutné zachovať čo najvyššiu zrozumiteľnosť. Korektor musí perfektne ovládať danú oblasť, napr. (právnik, geológ, letecký inžinier, ekonóm). Pre čo najvyššiu kvalitu textov by mal klient upozorniť na špeciálnu vyžadovanú terminológiu, alebo poskytnúť referenčné texty. V spolupráci s klientom je taktiež možné vytvoriť terminologický slovník, ktorý má potom prekladateľ i odborný korektor k dispozícii.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac