Apostil

Apostil je doložka, ktorá je súčasťou oficiálnych listín či dokumentov. Overuje sa jej podpis a odtlačok razítka na listine, ktorú následne potom možno použiť v zahraničí. Apostil vznikol preto, aby mohol nahradiť superlegalizáciu. Listina teda nemusí byť overené zastupiteľským úradom, ale konečné overenie je vykonané v krajine v ktorej bola listina vystavená. Apostil sa vytavuje v úradnom jazyku štátu, v ktorom boli listiny vystavené. Pre predloženie v krajine preto býva nevyhnutný overený preklad. Takýto preklad zaručuje správny prenos obsahu z cieľového jazyka do jazyka prijímajúcej krajiny.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac