Normovaná strana

Výklad pojmu 1 NS nie je jednotný, počíta a väčšinou zo zdrojového textu, niekedy však aj z cieľového (preloženého textu). Definuje sa ako 30 riadkov po 55 úderov, resp. 60 úderov, výnimočne 40 úderov vrátane medzier. Teda najčastejšie ako 1650 a 1800 údreov vrátane medzier. Prípadne 1500 úderov bez medzier.

Normovaná strana sa niekedy definuje orientačne ako 250 slov, pričom počty slov sa líša podľa jednotlivých jazyok. Strany sa spravidla zaokrúhľujú na 1 alebo 2 desatinné miesta, niekedy sa každá začatá strana počíta ako celá, prípadne sa zaokrúhľuju počty normovaných strán na polstrany.

Pokiaľ je s prekladom spojená grafícká úprava, počítajú sa normované strany buď rovnako ako strany prekladu, častejšie však ako strany fyzické, príp optické. Najlpšie je preto sa informovať presne v prekladateľskej agentúre na podmienky výpočtu normovaných strán, prípadne si nechať spracovať presnú kalkuláciu.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac